INDRETNING AF ERHVERV

Et kontor er mere end bare en arbejdsplads. Det er et rum, der understøtter, motiverer og fungerer som katalysator for innovative ideer.

 

Og på grund af det har det en væsentlig indflydelse på den succes, der opnås af et firmaet, og dets medarbejdere.

 

Det perfekte kontor er resultatet af et kreativt "rum arrangement" baseret på et forudgående godt sammnesat arbejdsmiljø.

 

Denne kombination er nøglen til en effektiv og innovativ virksomhed.

 

Men i hvert tilfælde, kan det betyde noget anderledes.

 

Hvordan kan designer i et rum, der opfylder behovene i en bestemt organisation?

Hvordan kan i give medarbejderne de rette arbejdsforhold?

Hvordan kan du skabe et rum, der understøtter, motiverer og inspirerer medarbejdere til at komme med innovative ideer?

Nogle af de områder der er et must og som kan motivere og give et godt arbejdsmiljø, der er nemt at færdes i, er igen med til at påvirke de handlinger, der finder sted på kontoret og de opgaver der bliver løst nemt og i entråd med tiden man har til det.

 

Det kunne være et stille rum, man kunne reservere den til en given opgave hvor man så får fred til at løse opgaven alene eller i en gruppe med kollegaer eller udefrakommnede assistance, rummet skal være indrettet således, at man har alt nødevendigt og ikke skal forlade rummet.

 

Et firma bibliotek, et sted, hvor man kan gå hen og finde al viden, alle pdf og andet materiale som bruges til at håntere opgaver, således at man altid der kan søge løsniner m.m. i en given opgave.

 

Man har brug for en kabine med akustiske vægge til små møder, samt mødelokaler af forskellige størrelser.

 

Ud over det nogle områder til projekt og kreativitet, et område hvor man går til og fra ståenden, væk fra arbejdspladsegn, alene eller i en gruppe.

 

Ud over det et område med alkover eller sofaer placeret i det åbne rum, fint afskærmet med høje eller halv høje skærmvægge, eller nedhængende moduler.

En medarbejders valg af arbejdsstation - arbejdspladsens pladsering, skal måske i perioder, afhænge af den type opgave, den ansatte udfører i øjeblikket. Dvs. man kunne i visse tilfælde have en opgave bestemt pladsering i en gruppe.

 

Det er også meget nyttigt med adgang til en afslapningszone.

Man kunne vælge denne frem for den tradtionelle kantine eller i visse tilfælde at gå helt ud af bygningen.


Vi vil hjælpe vores kunder med at skabe de bedste arbejdspladser og give dem de nyeste og selvfælgelig tænkes der også i 
komfort og ergonomiske løsninger.

Vi samarbejder med verdens bedste designere og producenter.

 

 

Vi udvælger kun produkter, ud fra de krav der stilles til funktionalitet og kvalitet i dag på kontraktmarkedet i forhold til hård brug og slid.