SKOLEN SET I FREMTIDEN

Hvordan ser det 21 århundrede klasselokale ud for dig?

Fra det traditionelle klasseværelse til universet, hvor der findes uendelige mange muligheder.

Vi går fra det traditionelle klasselokale, til at få et mere levende rum, hvor læring, sociale og inspirerende miljøer er i fuld fokus, som kan give en maksimal læring.

 

Traditionelt miljø vs. Nyt inspirerende miljø

 

 

 

Ofte indebærer de traditionelle undervisningslokaler, at de er gamle og forældede, der er få muligheder og med et standard layout i klasselokalet. Mange voksne og børn oplever kun den traditionelle tilgang til indretningen og møblerne som de er i dag.

Hvis man kigger på tegningen over det traditionelle klasselokale, er det ikke fordi man har tænkt kreativt eller tænker stort m.m. Man har tænkt ensformigt, som klassegangen var i ens egen skoletid. Det giver ikke en mulighed for udfoldelse og kreativitet for eleverne. Der mangler ergonomiske møbler i flere klasselokaler, hvilket vil have en positiv indflydelse på de studerende hvis lokalerne er blevet fornyet og indrettet med ergonomiske møbler.

 

Find inspiration i vores produkter med skolemøbler.

Du finder mange forskellige møbler til indretning af skolen.

Der skal skabes inspirerende miljøer for at fremme undervisningen og læringen i alle aldre.

Designet skal være fleksibel, flot, behageligt, og en af de vigtigste ting er at det giver en positiv trivsel.

 

5 grundlæggende aspekter til skoleindretningen:

 

Være Komfortabel

Være Alsidig

Kan Tilpasses

God Integrering

Gode Innovative og moderne omgivelser

 

Hvad er vigtigt for dig at der er fokus på i indretningen på skolen?

Tænker du over hvordan skolemiljøet omkring børnene er?

Betydningen af et godt skolemiljø, hvordan bærer det præg på læringen og trivsel for børnene.

 

Læs herunder vores 5 grundlæggende aspekter til skoleindretningen:

 

Komfortabel

Skolemøblerne skal være komfortabel at bruge og sidde i. Derudover skal møblerne tilskynde til at bevæge sig, at lege, læsning og læring.

 

 

Alsidig

Brug kreativitet og alsidighed i indretningen. Brug alle de mulighederne der er i møblerne. Strukturerne i skolemøblerne skaber kreativitet, opmærksomhed og motiverer de studerende. Alsidigheden i indretningen kan give en positiv effekt for lærerne, ved at de kan gøre brug af møblerne og omgivelserne i undervisningen.

 

 

 

Tilpasses

Formålet er at skabe et miljø, hvor de studerende kan gøre brug af gruppearbejde, det kunne være projektbaseret, tværfagligt med f.eks. fleksible timer og løbende evaluering. Brug rummet til at skabe muligheder for alle studerende. Der kunne f.eks. elever der gerne vil have et stille miljø, eller gruppearbejdsborde og mulighed for at være socialt sammen.

 

 

 

Integrering

Brug opdagelse og udforskning i indretningen, og gør det til en samarbejdsbaseret læring til de studerende. Brug hele rummet og integrere evt. indretningen i undervisningen. Skab muligheder i alle aspekter i rummet.

 

 

Innovative og moderne

At gå fra den gamle skolestruktur som vi kender i dag de fleste steder, hvor der er mere centreret klasselokaler og til at skabe nye faglige rum. Et klasselokale er ikke bare et klasselokale længere, alle aspekter er med i spil både møbler og indretning m.m.

Udenfor klasselokalerne kan man gøre brug af møbler, som adskiller sig fra faglokalerne, for at sætte det sociale aspekt højt for de studerende.

 

 

 

HYPERSPACE

Brede, åbne og fleksible rum, hvor man kan skabe flere muligheder med skolemøblerne. Der vil være plads til at skabe større grupper, som herefter kan opdeles efter eget ønske, om det er er team- eller individuelt arbejde og muliggøre enhver midlertidig organisation der er behov for i undervisningen.

 

HYPERMEDIA

Der skal gives plads til teknologi, som er er en del af fremtiden i det moderne skolemiljø. Digital whiteboards, Augmented reality-, virtuel, 3D m.m. Eksperimentere med voksende læringspotentiale.

 

 

Børn har brug for at bevæge sig i løbet af dagen og ikke kun i frikvarterne. De skal gøre brug af deres mange sanser.

I en verden hvor det generelt er designet efter voksne, er det sjovt at se anderledes på det og skabe et nyt synspunkt og lege med forskellige dimensioner. Hvorfor ikke skabe rum til at opbygge en række uendelige muligheder, hvor alt er muligt, og hvor alle, studerende og lærere, er inkluderet?

 

 

Skab et godt miljø for dine studerende

 

Skab den rette stemning i skolen, da rummets stemning påvirker os og sætter os i et bestemt humør. Vores omgivelser kan gøre, at vi er mere motiverede, engageret og positive.

 

 

Indretningsdesign

 

Brug indretningen som hjælpemidler i undervisningen. Der findes mange muligheder med de nye design af møbler, hvor det er let at rykke rundt og bruge de forskellige møbler i forskellige indretninger. Disse møbler er med til at give flere muligheder i lokalet.

 

Brug møblerne i undervisningen, og få fremtonet hvilket fag der undervises i ved at gøre brug af indretningen, møblerne og udsmykningen. Det kan skabe mere sjov og leg for de studerende samtidig med at de lærer mere af det.

 

Ved at man ændrer på møblerne i rummet, er det muligt at få skiftet arbejdsstillinger flere gange i løbet af dagen. Det er ikke de samme arbejdsstillingerne børn og unge sidder i, hvis de skifter rundt i lokalet med de møbler der er der.

 

Ved at man skifter rundt på skolemøblerne, er det med til at understøtte forskellige måder at lære og arbejde på. Det er vigtigt at lave indretningen, så man kan skifte arbejdsstillinger i løbet af dagen.

 

Lav forskel for læringsrum og opholdsrum

 

Få skabt nogle gode områder, hvor det er muligt at lave forskellige ting i frikvarterne. Loungesæt, mulighed for leg, grønne områder osv. Bring det sociale frem i disse områder.

 

 

Møbler med flere funktioner

Med valg af vores møbler, er det muligt at skabe rum med god plads og afstand. I videoen er det muligt at se hvor mange muligheder der er for et møbel i et lokale.