HERNING KOMMUNE BORGERSERVICE

Hos Herning kommune Borgerservice havde vi et sammarbejde med Lone og Helle som forestog denne ombygning af lokalet.

 

Lokalet skulle være funktionelt for både almindelige borgere, unge og ældre, samt borgere med handicap.

 

Der skulle være nemt at se hvor man skulle hen for at få hjælp, samt at "indslusnings" området skulle være væk fra selve den enkeltes betjening og vejledning, samt skulle der være et område for selvbetjening og et område bagest hvor der var mere ro for borgeren, samt at de skulle kunne hjælpes der.

 

Det sidstnævnte område skulle også kunne fungere som "valglokale", eller et rum med forhæng man kunne tiltræde og i fred og ro sætte sit kryds.

 

Forområdet skulle rumme et område hvor man kunne sidde, samtidigt med at man fik information iflg. opsatte tv stationer med som info tavler.

 

Der blev lavet en fin opbygning af en snoet sofa, en sofa hvor stoffet er vaskbart og holdbar nok til stor daglig brug og slid, især her tænkes der på at børn jo kravler alle steder og at det kræver det rette materiale!

 

Et legeområde leveret af udvalgt leverandør af kommunen med ekspertice inden for dette område.

 

Der skulle laves et område med en stor skranke - desk for modtagelse - info og til brug for borgeren, samt at kunne søge hjælp og vejledning der.

Desken skulle rumme op til 3 medarbejdere af gangen, skulle kunne fungere som arbejdsplads der bagved, samt kunne tilgå når der var brug for hjælp i de åbninger vi fik lavet til dette i deskens opbygning. Desken er opbygget, således handicappede, eller kørestolsbrugere kan tilgå denne fra den ene ende siddende.

 

I det bageste område hvor borgeren skal tilgå ekstpeditionen ved borde, foreslog vi at bibeholde de eksisterende hævesænkestel, da de bestemt ikke var udtjente!, Vi fik lavet en makeover på de fine Nana Dizel stole i en farve som gik i tråd med resten af lokalet. Farvevalget har Lone og Helle med stor succes selv stået for - vi har foreslået nogle sammensætninger som skulle være til inspiration for det endelige valg. Det var med stof prøver, farver, tegninger m.m.

 

Boprdpalderne blev lavet i en specialform således borgeren går til bordet fra den ene ende/side og på den måde ikke kan kigge i medarbejderens skærm - borgeren får selv stillet en skærm/bærbar til rådighed for at kunne tilgå systemet den vej fra i visse tilfælde, andre ekspeditioner er i samme øjemed også forenklet og gjort mere sikre.

 

Til bordene lavede vi nogle høje mobile reoler, de fungerer som adskillelse mellem arbejdspladserne.

 

På hvert bord er påsat en skærmvæg for afskærmning imod det offentlige rum i modtagelses området.

 

I resten af området foreslog vi at få malet en væg, således at lokalet kom til at hænge godt sammen med farverne og det nylagte gulv m.m.

 

I områderne sluttede vi af med at lave et hjørne for arkiv med rumadskillelese af skræmvægge - skærmvæggene er flytbare og kan derfor på sigt flyttes efter behov.

 

I front ved desken og loungeområdet er de samme skærmvægge brugt til at skærme af fra modtagelsen og selve områderne for selvbetjening og ekspedition.

 

Vi har forestået produkton af special skærmvægge til området med selvbetjening samt højbordet dertil.