Små borde - offentlige rum, sundhedssektor, plejesektor og medicinal sektor