ERGONOMI PÅ ARBEJDSPLADSENUndgå skader..

Vi har ergonomisk korrekte kontormøbler i mange afskygninger.

Vi har uvildig rådgivning mht. arbejdspladsen, indretning m.m.

Vi kan sammen med Jer vurdere den enkeltes medarbejders arbejdsplads, for optimal funktionalitet til alles bedste. 

Ergonomi:

Det er ikke i Danmark et lovmæssigt krav at man skal have hævesænkeborde på arbejdspladsen.

MEN det er et krav, at man skal kunne flytte sin arbejdsstilling i løbet af dagen, samt hvis andre overtager sin plads, skal denne kunne indrettes til den enkelte.

I kan gøre meget for at undgå smerter og skader ved at have et godt ergonomisk arbejdsmiljø.

Det handler bl.a. om, at I kan planlægge og lade Jer instruere grundigt, bruge hjælpemidler, sikre at pladsforholdene er i orden,  og sørge for, at transportvejene (til og fra den enkeltes plads),  er fremkommelige.

Der findes mange meninger omkring indstillinger af den enkeltes arbejdsplads, men en ting eksperterne er enige om, er at man skal have mulighed
for skiftende arbejdsstillinger.

Herunder giver vi nogle regler for dit valg af bord og bordplade:

Bordet skal kunne højdeindstilles, så det kan tilpasses den enkelte, og gøre det muligt at placere skærm, tastatur og mus i passende højde. 

Borddybden skal være så stor, (min. 8o cm.), at skærmen kan pladseres i den optimale afstand fra personen.

Og ved musearbejde, skal hele underarmen kunne hvile under arbejdet. 

Bordet skal have en bredde, så der er fralægningsplads til begge sider af tastaturet. 

Bordpladen skal være så dyb, så man kan hvile håndled og underarme foran tastaturet.

Under bordet skal konstruktionen være således, at benene kan bevæge sig frit. 

Ved længervarende læsearbejde el. lign. kan det være fordelagtigt at bordpladen kan skråstilles.

Arbejdstilsynet, er den tilsynsførende når det drejer sig om at alle danske virksomheder fra den 1-1-97,
skal leve op til regler for arbejde ved skærme, og hvilke krav der er generelt vedr. computerborde og hævesænkeborde.

Der findes også vejledninger vedr. arbejdspladsens indretning og inventar.
 


Ergonomi, arbejdspladsens korrekte indretning, arbejdsmiljø og virke i arbejdstiden.